top of page

ב"ה
על הטיפול
•    ראשית, חשוב לי שתדעו שחשוב לי לעזור לכם וכי אשתדל לעזור לכם בעז״ה במיטב יכולתי.
•    הטיפול יהיה מעשי ופשוט ויתמקד בשיפור יחסי הנישואין שלכם. 
•    בטיפול אנסה להדריך אתכם איך אתם יכולים להסתדר יותר טוב האחד עם השני ולהעמיק את הקשר ביניכם כך שבסיום הטיפול שניכם תהיו הרבה יותר מרוצים מיחסי הנישואין שלכם. 
•    אם שניכם תמשיכו לחשוב כפי שחשבתם עד היום ולהתנהג כפי שהתנהגתם עד היום, כנראה שתגיעו לאותו מקום אליו הגעתם עד היום... ולכן כדי שהטיפול יצליח שניכם תצטרכו לשנות את המחשבה שלכם ולשנות את ההתנהגות שלכם. הצלחת הטיפול תהיה תלויה במידת הנכונות של שניכם להשתנות. 
•    כדי שהיחסים ביניכם ישתפרו תצטרכו להתמיד בטיפול מספר חודשים. בתחילת הטיפול הפגישות תתקיימנה פעם בשבוע, ואחר כך אפשר יהיה לעבור לפגישות פעם בשבועיים.
•    כדאי שלא תסיימו את הטיפול מוקדם מידי, אלא תתמידו בטיפול עד ששניכם תהיו מרוצים מיחסי הנישואין שלכם. יחד עם זאת, אני מקווה שגם אם לא תמצו את הטיפול עד סופו תפיקו תועלת מהפגישות. 
•    מעצם טבעה של מערכת יחסי הנישואין שני בני הזוג צריכים להשתנות כדי שהיחסים ביניהם ישתפרו. לפעמים נעסוק באחד מכם, ולפעמים נעסוק בשני. 
•    כדי שהיחסים שלכם ישתפרו תצטרכו לשים את יחסי הנישואין שלכם בראש סדר העדיפויות שלכם.
•    לא אשפוט אתכם על שום דבר שתגידו. כל מה שאגיד לכם במהלך הטיפול יהיה אך ורק במטרה לעזור לכם. 
•     בטיפול אציע לכם מה שנראה לי שיעזור לכם, אבל אתם לא צריכים לקבל שום דבר ממה שאגיד לכם ולא לעשות שום דבר ממה שאציע לכם, אלא רק מה שמתאים לכם. 
•    הטיפול לא יתנהל לפי תוכנית קבועה מראש, אלא בהתאם מה שתביאו איתכם לפגישות. 
•    במהלך הטיפול נדבר גם על היחסים האינטימיים שלכם. אדבר על כך באופן שתרגישו בנוח. 
•    הטיפול יהיה בהתאם להלכה ולמקובל בחברה הדתית, אלא שהטיפול עצמו לא יעסוק בהיבט ההלכתי או הדתי של הנישואין, אלא רק בהיבט הטיפולי. 
•    הטיפול לא יתקיים בשיחות טלפון או בהודעות, אלא רק במהלך הפגישות.
•    בבקשה לא להשתמש בדברים שנדבר במהלך הפגישות במריבות שלכם בבית. 
•    חשוב שהטיפול יתקיים באופן רצוף בלי הפסקות, ולכן אחרי כל פגישה תקבעו בבקשה פגישה נוספת, כי אחרת יובן שהטיפול הסתיים. הפגישות הן על בסיס ״מקום פנוי״.
•    אשמח שבסיום הטיפול נערוך פגישת סיכום. בכל מקרה, תמיד תהיו מוזמנים לפנות אלי בעתיד. 
•    אשמור על סודיות מוחלטת של מה שנדבר בטיפול. מפעם לפעם אדבר עם אחד מכם בנפרד. את הדברים שאדבר עם אחד מכם בנפרד לא אשתף את בן הזוג השני.
•    אשמח שתשלמו אחרי כל פגישה. אפשר לשלם בביט, אשראי או מזומן. על כל תשלום תקבלו קבלה במייל.
•    בשם השם נעשה ונצליח!

bottom of page