top of page

ב"ה

ב"ה

על הטיפול

 • אני מודה לכם שפניתם אלי. אני מאד מקווה שאצליח בעז״ה לעזור לכם.

 • מטרת הטיפול תהיה ללמד אתכם איך אתם יכולים להסתדר יותר טוב האחד עם השני. אני מקווה שבסיום הטיפול שניכם תהיו הרבה יותר מרוצים מיחסי הנישואין שלכם.

 • אעזור לכם בעז״ה כמיטב יכולתי, אולם הצלחת הטיפול תלויה בעיקר במידה שאתם אמנם תהיו מוכנים להתאמץ כדי לשפר את היחסים ביניכם.

 • קחו בחשבון שכדי להסתדר יותר טוב האחד עם השני שניכם תצטרכו להשתנות באופן משמעותי, כי אם שניכם תמשיכו לעשות את מה שעשיתם עד היום - כנראה ששניכם תגיעו לאותו מקום אליו הגעתם עד היום...

 • טיפול בדרך כלל אינו תהליך קל, אבל אני מאמין שבסופו של דבר תראו שהמאמץ שלכם הצדיק את עצמו.

 • הטיפול לא יהיה קצר אלא ייקח לכל הפחות מספר חודשים שאחריהם תוכלו בעז״ה להמשיך בעצמכם.

 • השיפור במצבכם יהיה איטי והדרגתי. הדבר הכי חשוב הוא שתתמידו בטיפול עד שהיחסים ביניכם ישתפרו, כי כמעט כל הזוגות שהתמידו בטיפול הצליחו לשפר את הנישואין שלהם באופן משמעותי.

 • הטיפול מבוסס על כך ששני בני הזוג אחראים לקשיים ביחסים שלהם. תהיינה פגישות בהן נעסוק בעיקר באחד מכם, ותהיינה פגישות בהן נעסוק בעיקר בשני. חלק מהפגישות תהיינה פגישות משותפות וחלקן תהיינה פגישות נפרדות.

 • כדי לשפר את יחסי הנישואין שלכם תצטרכו לשים את הנישואין שלכם בראש סדר העדיפויות שלכם.

 • במהלך הטיפול אציע לכם מה שנראה לי שיעזור לכם לשפר את הנישואין שלכם, אבל אתם לא חייבים לקבל את מה שאגיד לכם.

 • במהלך הטיפול נעסוק בנושאים אישיים ואינטימיים. אעשה זאת בעדינות וברגישות.

 • הטיפול לא יעסוק במה נכון או צודק אלא רק במה שעובד. הטיפול יהיה תהליך של שינוי נפשי ולא לימוד עיוני וילמד אתכם הסתכלות חדשה ומעשית על הנישואין שלכם.

 • הטפול יהיה בהתאם למקובל בחברה הדתית והחרדית, אלא שהטיפול עצמו יעסוק רק בצד הנפשי של היחסים ביניכם ולא יעסוק בנושאים הלכתיים וכד׳. בכל מקרה לא אבקר או אשפוט אתכם על מה שתספרו.

 • חשוב שהטיפול יתקיים באופן רצוף, ולכן אם לא מסתדר לכם להגיע לפגישה שקבענו ניתן לשנות את הזמן, אבל אם אתם מעוניינים להמשיך את הטיפול בבקשה לתאם מועד חדש.

 • אפתח קבוצת וואטסאפ משותפת לתאום הפגישות.

 • אשמור על סודיות מוחלטת של כל מה שנדבר בטיפול. דברים שנדבר בפגישות הנפרדות לא אעביר לבן הזוג השני.

 • הטיפול יתקיים רק במהלך הפגישות ולא בהודעות או בשיחות טלפון.

 • הפגישות תמשכנה שעה ותתקיימנה מידי שבוע, בהמשך אפשר יהיה לעבור לפגישות מידי שבועיים.

 • בבקשה לשלם אחרי כל פגישה. אפשר לשלם בביט, במזומן, או בכרטיס אשראי. על כל תשלום תקבלו קבלה.

 • בשם השם נעשה ונצליח!

bottom of page