top of page

ב"ה
על הטיפול
•    תודה רבה שפניתם אלי. אני מקווה שאצליח בע״ה לעזור לכם.
•    הניסיון מראה שאם רק תתמידו בטיפול לפחות שישה חודשים, רוב הסיכויים שתמצאו את עצמכם במקום הרבה יותר טוב ותהיו הרבה יותר מרוצים מהנישואין שלכם. השיפור בנישואין שלכם יהיה איטי והדרגתי, ובדרך תהיינה עליות וירידות. 
•    אעזור לכם בעז״ה כמיטב יכולתי, אולם הצלחת הטיפול תלויה בראש ובראשונה בנכונות שלכם לעשות שינוי בעצמכם. הדבר הכי חשוב הוא שתתמידו בטיפול עד שהמצב ביניכם ישתפר באופן משמעותי. תאמינו שזה אפשרי. אם תרצו שזה יקרה, זה יקרה!
•    בכל יחסי נישואין שני בני הזוג אחראים (פחות או יותר) במידה שווה לקשיים ביניהם. בחלק מהפגישות נעסוק יותר באחד מכם ובחלק מהפגישות נעסוק יותר בשני. 
•    כדי לשקם את הנישואין שלכם שניכם תצטרכו לעשות שינוי משמעותי, ושניכם תצטרכו להיות מגויסים להצלחת הנישואין שלכם, ושניכם תצטרכו לשים את הנישואין שלכם בראש סדר העדיפויות שלכם, ושניכם תצטרכו להתאמץ להצלחתם ושניכם תצטרכו לגלות התמדה סבלנות כי השינוי ייקח זמן.
•    מטרת הטיפול היא אך ורק לעזור לכם לשפר את הנישואין שלכם ולא לשפוט ביניכם. 
•    במהלך הטיפול אציע לכם מה שנראה לי שיעזור לכם לשפר את הנישואין שלכם ואתם תחליטו מה נראה לכם. לא אנסה לשכנע אתכם בשום דבר ואתם לא חייבים לקבל מה שאגיד לכם. 
•    במהלך הטיפול נעסוק גם ביחסים האינטימיים שלכם. אעשה זאת בעדינות וברגישות כך שתרגישו נח. 
•    הטיפול יהיה בהתאם להלכה ולמקובל בחברה החרדית אלא שהטיפול יהיה טיפול נפשי מקצועי ולא הלכתי או השקפתי, ויהיה מבוסס על הערכים והאמונות שלכם. בכל מקרה לא אשפוט אתכם.
•    הטיפול יהיה תהליך של שינוי נפשי ולא של לימוד עיוני, והוא יהיה פשוט, מעשי ויתרכז בדרך לשפר את המצב ביניכם. 
•    אם לא מסתדר לכם עם פגישה שקבענו ניתן לשנות את הזמן, אבל רצוי מאד לתאם מועד חדש ולא לעשות הפסקה בטיפול, כי כמעט תמיד אחרי הפסקה הטיפול כבר לא מתחדש. אפתח קבוצת וואטסאפ משותפת לתאום הפגישות. 
•    אשמור על סודיות מוחלטת של כל מה שנדבר בטיפול. חלק מהפגישות תהיינה פגישות משותפות וחלקן תהיינה פגישות נפרדות. דברים שנדבר בפגישות הנפרדות לא אעביר לבן הזוג השני. 
•    הטיפול יתקיים רק במהלך הפגישות ולא בהודעות או בשיחות טלפון. בתחילת הטיפול הפגישות תתקיימנה מידי שבוע ואחרי איזה זמן אפשר יהיה לעבור לפגישות מידי שבועיים. רוב הפגישות תמשכנה שעה, אולם מפעם לפעם תהיינה פגישות שתמשכנה שעה וחצי והתשלום יהיה בהתאם.
•    בבקשה לשלם אחרי כל פגישה. אפשר לשלם בביט, במזומן, או בכרטיס אשראי. על כל תשלום תקבלו קבלה.
•    בשם השם נעשה ונצליח! 

bottom of page